AL-QURAN

CONTOH CATATAN REKOD AL-QURAN

j-QAF SK BUKIT DINDING
 
REKOD BACAAN AL-QURAN
BULAN : JANUARI                                                                                                            TAHUN :
TARIKH
SURAH
JUZ
NO. AYAT
CATATANBULAN : FEBRUARI                                                                                                          TAHUN :
TARIKH
SURAH
JUZ
NO. AYAT
CATATAN
TANDA TANGAN GURU


………………………………………………….
(                                                                                            )
 

TANDA TANGAN GURU BESAR


………………………………………………….
(                                                                                            )